Serveis de jardineria

Projectem i contruïm jardins

Dissenyar un jardí és la combinació del lloc, amb els seus punts forts i febles, i de la idea i de les necessitats de qui gaudirà del jardí. S'han de tenir presents els criteris estètics, els tècnics i els pràctics del projecte de jardineria. La nostra feina al projectar i construir el jardí és satisfer-los tots.

El procés d'execució del projecte de jardineria  requereix unes bones tècniques de construcció i de plantació per tal que el jardí que hem projectat creixi de manera correcta, esforçant-nos en fer-ho el millor possible.

Abans d'iniciar un nou projecte de jardineria, visitem el client per estudiar les possibilitats del seu jardí

Elaboració del projecte

Presentem una proposta econòmica del projecte de jardineria i un cop acceptada comencem a treballar en el jardí. Elaborem un avantprojecte que evolucionem amb el client fins que arribem al projecte definitiu de com serà el jardí.

Construcció del jardí

Construïm i plantem el jardí en base al projecte de jardineria plantejat. Portem el control de l’obra i la coordinació amb els altres industrials que participen en la construcció del jardí: operaris del sistema de reg, lampista, paleta...

Manteniment del jardí

Mantenim el jardí perquè creixi de manera correcta. En cas de que el propi client vulgui fer-ne el manteniment o tingui un jardiner de confiança, oferim un servei d’assessorament de manteniment. de jardins.