Jardins Hotel Eden Park

Transformació dels jardins de l’hotel Eden Park a Vilobí d’Onyar

Abans de la remodelació el jardí es composava bàsicament de gespa amb uns parterres rodons escampats aleatòriament  per l’espai. Aquests estaven plantats amb  Canna sp., Salvia microphylla, rosers, Teucrium i altres.

En el projecte es van preveure uns camins que estructuressin l’espai i convidessin als clients de l’hotel a passejar pel jardí. Aquests camins són també pràctics a l’hora d’anar a la piscina  i als espais d’esbarjo i jocs infantils.

Es van aprofitar la majoria d’arbust sobretot baladres i es van plantar arbusts perennes com la Phillyrea angustifoila i Pistacia lentiscus per separar visualment la piscina de la resta del jardí.

Les plantes existents en el jardí eren en la seva majoria de color vermell (Canna i Salvia microphylla) i els Teucrium de color gris. Es va decidir doncs, que aquests serien els colors que prevaldrien.

La plantació es va complementar amb entapissants de fullatge gris, Stachys bizantina, de flor blanca, Erigeron karvinskianus, de flor blava, Nepeta mussinii i cultivars de N. x faassenii  i Verbena rigida. Altres especies que  s’han plantar són Lychnis coronaria, Verbena bonariense, cultivars de Salvia micropylla “Bordeaux”, S. x jamensis “Nachtvlinder”, Teucrium xlucidris, Stipa gigantea (molt espaiadament), Agapanthus, Tulbaghia violacea “Alba”, etc.