Vidreres

Jardí “minimalista” amb gramínies

La petició del client era que el jardí fos “minimalista” i que inclogués gramínies (Nassella tenuissima). També que s’evitessin el arbres i arbust de fulla caduca. És un jardí sobretot per ser mirat des de dins la casa i des de la zona de la piscina.

Unes peces llargues i estretes de pissarra negre marquen els passos. Les illes de plantacions s’estructuren a partir de les zones que marquen les franges de pissarra. S’han escollit Pinus mugo, Pittosporum tobira “Nana” com a arbusts estructurals arrodonits. Lomandra i Phornium Platt’s Black com a estructurals de fulla lineal. El reomplert de la vegetació és format per Nassella i Tulbaghia violacea. Tota la superfície està encoixinada de grava.

Una de les parets perimetrals de formigó s’han tapissat amb el Ficus repens. Allà on no ha sigut possible plantar-ne s’ha optat per uns arbusts perennes (Photinia “Red Robin”, Nandina domestica i Prunus laurocerassus) que suavitzen el formigó i proporcionen uns volums més grans.

Un tapís de farigola (Thymus nitens) emmarca el camí d’entrada a la casa. Uns xiprers acompanyen la verticalitat de la façana.

  • Jardí minimalista a Vidreres
  • Jardí minimalista a Vidreres
  • Jardí minimalista a Vidreres
  • Jardí minimalista a Vidreres
  • Jardí minimalista a Vidreres
  • Jardí minimalista a Vidreres
  • Jardí minimalista a Vidreres
  • Jardí minimalista a Vidreres
  • Jardí minimalista a Vidreres
  • Jardí minimalista a Vidreres