Jardins a Vilassar de Mar

Jardí íntim, frondós i molt estructurat al bell mig del poble.

Es tracta d’un jardí entre parets mitgeres, envoltat en gran part per murs alts al bell mig del poble. Com a elements existents trobem una Magnòlia grandiflora, dues Magnòlia soulangiana i un teix d’unes dimensions considerables. Aquests exemplars donen bellesa, ombra i maduresa al jardí.

La necessitat d’uns camins molt ben definits i el condicionant d’alguns dels materials existents (murs de maons i escales en sardinell) donen com a resultat  la distribució i  paviments que s’aprecien en les imatges.

La superfície de gespa se substitueix per unes plantacions en blocs o franges envoltades per passos de sauló compactat. Aquestes plantacions són perpendiculars als camins. Aquesta distribució dona profunditat a l’espai i permet la creació de diferents ambients com ara una zona pavimentada amb tauleta i cadires en un dels pocs llocs on es pot gaudir del sol d’hivern.

 • Jardí entre mitgeres a Santa Coloma de Farners
 • Jardí entre mitgeres a Santa Coloma de Farners
 • Jardí entre mitgeres a Santa Coloma de Farners
 • Jardí entre mitgeres a Santa Coloma de Farners
 • Jardí entre mitgeres a Santa Coloma de Farners
 • Jardí entre mitgeres a Santa Coloma de Farners
 • Jardí entre mitgeres a Santa Coloma de Farners
 • Jardí entre mitgeres a Santa Coloma de Farners
 • Jardí entre mitgeres a Santa Coloma de Farners
 • Jardí entre mitgeres a Santa Coloma de Farners
 • Jardí entre mitgeres a Santa Coloma de Farners
 • Jardí entre mitgeres a Santa Coloma de Farners